Poszukiwanie
Jesteś tutaj: Strona startowa » Technologia strugarni drewna » Układy zasilania strugarek » Maszynowe sortowanie wytrzymałościowe

Maszynowe sortowanie wytrzymałościowe

Maszynowe sortowanie wytrzymałościowe wysuszonej tarcicy zyskuje na coraz większym znaczeniu także w tartaku, zwłaszcza w ramach obowiązkowej certyfikacji CE według normy DIN 14081.
Sortowanie maszynowe daje powtarzalne wyniki i zapewnia stałość sortowania, niezależnie od subiektywnych wyników pracy personelu sortującego. Personel zostaje odciążony przy równoczesnym zwiększeniu wydajności, szczególnie przy wyższych klasach wytrzymałości.

 

Maszynowe sortowanie wytrzymałościowe ma ponadto następujące zalety:

 

 • Pełna dokumentacja wyników sortowania stanowi bazę dla wymaganej według DIN 14081 zakładowej kontroli produkcji w celu uzyskania certyfikacji CE.
 • Wyniki sortowania są zapisywane w bazie danych i jednoznacznie przyporządkowywane każdemu następnie tworzonemu pakietowi.
 • Oznakowanie poszczególnych desek może się odbywać przy użyciu drukarki lub za pomocą etykiety.

 

Dotychczas systemy maszynowego sortowania wytrzymałościowego były niezwykle kosztowne w zakupie i stąd trudno osiągalne dla małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Z tego powodu opracowaliśmy w kooperacji z firmą Brookhuis korzystny kosztowo system „mtgBATCH“ do maszynowego sortowania wytrzymałościowego.

 

Nasz system:

 

 • jest najtańszym obecnie na rynku i dopuszczonym przez MPA Stuttgart (Zakład badania materiałów) urządzeniem do maszynowego sortowania wytrzymałościowego
 • umożliwia najlepszy uzysk wyższych klas wytrzymałościowych spośród dopuszczonych maszynowych systemów sortujących
 • może opcjonalnie zostać poszerzony o dopuszczony przez MPA układ do bezdotykowego pomiaru wilgotności drewna.
 • może opcjonalnie zostać poszerzony o układ do określania gęstości objętościowej
 • może być bez większych nakładów zintegrowany z istniejącą technologią zakładu

 

Nasz system „mtgBATCH” dzięki zintegrowaniu maszynowego sortowania wytrzymałościowego z linią produkcyjną pozwala także małym i średnim przedsiębiorstwom na uzyskanie certyfikacji CE według DIN 14081.

 

W zależności od wymagań, system „mtgBATCH” może być zbudowany modularnie i rozbudowywany:

 

 1. Wersja z pojedynczym urządzeniem
  Zintegrowanie systemu z pojedynczym urządzeniem ma zalety czystego maszynowego sortowania wytrzymałościowego.
 2. Wersja ze zintegrowaną wagą
  Uzysk wyższych klas wytrzymałościowych zwiększa się dzięki dodatkowemu ustaleniu gęstości objętościowej. Gęstość objętościową określa się na podstawie masy i wymiarów.
 3. Wersja ze zintegrowaną wagą i uznanym przez MPA miernikiem wilgotności FMI
  Dołączenie miernika wilgotności (system FMI) pozwala jeszcze bardziej zwiększyć uzysk, a ponadto MPA dopuszcza jego użycie przed klejeniem (zarówno tym na mikrowczepy, jak i tym powierzchniowym).

Oczywiście w razie potrzeby integrujemy z naszymi rozwiązaniami technologicznymi także technikę pomiarową innych oferentów.