Poszukiwanie
Jesteś tutaj: Strona startowa » Technologia linii tartacznych » Linie sortujące » Systemy do maszynowego sortowania wytrzymałościowego

Systemy do maszynowego sortowania wytrzymałościowego

Maszynowe sortowanie wytrzymałościowe nabiera coraz większego znaczenia także w tartaku, zwłaszcza w związku z certyfikacją CE według normy DIN 14081.

 

Dotychczas systemy maszynowego sortowania wytrzymałościowego były niezwykle kosztowne w zakupie i z tego powodu trudno osiągalne dla małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Z tego powodu opracowaliśmy w kooperacji z firmą Brookhuis korzystny kosztowo system „mtgBATCH“ do maszynowego sortowania wytrzymałościowego.

 

Maszynowe sortowanie wytrzymałościowe wykazuje następujące zalety:

 

 • powtarzalne wyniki i stałość sortowania, niezależnie od subiektywnych wyników pracy personelu sortującego
 • zwiększenie wydajności, szczególnie w wyższych klasach wytrzymałości
 • pełna dokumentacja wyników sortowania jako baza dla wymaganej według DIN 14081 zakładowej kontroli produkcji w celu uzyskania certyfikacji CE
 • wyniki sortowania są zapisywane w bazie danych i jednoznacznie przyporządkowywane każdemu następnie tworzonemu pakietowi.
 • oznakowanie poszczególnych desek może się odbywać przy użyciu drukarki lub za pomocą etykiety

 

Nasz system:

 

 • jest najtańszym obecnie na rynku i dopuszczonym przez MPA Stuttgart (Zakład badania materiałów) urządzeniem do maszynowego sortowania wytrzymałościowego
 • umożliwia najlepszy uzysk wyższych klas wytrzymałościowych spośród dopuszczonych maszynowych systemów sortujących
 • może być bez większych nakładów zintegrowany z istniejącą technologią zakładu

 

W zależności od wymagań, system „mtgBATCH” może być zbudowany modularnie i rozbudowywany:

 

 1. Wersja pojedynczej sortowni
  Zintegrowanie systemu jako pojedynczej sortowni ma zalety czystego maszynowego sortowania wytrzymałościowego.
 2. Wersja ze zintegrowaną wagą
  Uzysk wyższych klas wytrzymałościowych zwiększa się dzięki dodatkowemu ustaleniu gęstości objętościowej. Gęstość objętościową określa się na podstawie masy i wymiarów.
 3. Wersja ze zintegrowaną wagą i uznanym przez MPA miernikiem wilgotności FMI
  Dołączenie miernika wilgotności (system FMI) pozwala jeszcze bardziej zwiększyć uzysk, a ponadto MPA dopuszcza jego użycie przed klejeniem (zarówno tym na mikrowczepy, jak i tym powierzchniowym).

W razie potrzeby integrujemy z naszymi rozwiązaniami technologicznymi także technikę pomiarową innych oferentów.